You are currently viewing NSPNC နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့၏ အလုပ်အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (၁၉-၆-၂၀၂၄)

NSPNC နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့၏ အလုပ်အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (၁၉-၆-၂၀၂၄)