You are currently viewing နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌထံ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ (UAE) သံအမတ်ကြီး သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာ ပေးအပ် (၁၁-၆-၂၀၂၄)

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌထံ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ (UAE) သံအမတ်ကြီး သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာ ပေးအပ် (၁၁-၆-၂၀၂၄)